Új pályázat: TÁMOP -3.3.14.A-12/1-Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása (1.)

logo_honlap

Az Orosházi Tankerület a közelmúltban két sikeres pályázatot nyújtott be. A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményének Rákóczitelepi Telephelye és a Czina Sándor Tagintézmény két európai uniós projekt ( TÁMOP -3.3.14.A-12/1-Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása) megvalósítása során testvériskolai kapcsolatot hoz létre a Mezőkovácsházi Tankerület két intézményével, az Almáskamarási Bereczki Máté Általános Iskola Nyelvoktató Német Nemzetiségi Tagintézmény és a dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola nevelőivel és diákjaival.
A pályázat az iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatát bővíti, támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányokkal küzdő tanulókra. Az együttműködő kapcsolat által a tanulók szociális kompetenciái fejlődnek, ez remélhetőleg hozzájárul tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökkenhet a tanulók előítéletessége.
A projekt olyan intézményközi kapcsolat kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
A szakmai programban számos programelem szerepel. A közösen választott, feldolgozandó téma a környezetvédelem és fenntartható fejlődés. A téma feldolgozása érdekében délutáni foglalkozások, magyar nyelvi és matematika tantárgyi fejlesztés, előadások a választott tématerülethez kapcsolódóan, valamint pályaorientációs tevékenység, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, szabadidős programok szervezése és közös nyári tábor valósul meg. A projekt időtartama: egy év, 2014 második félévétől 2015 januárig tart.
Az együttes munka és a találkozások egy közös weboldalon kerülnek majd dokumentálásra.
A projekt befejezését követően várhatóan új kapcsolatok, barátságok alakulnak, a tanulmányi, kulturális és közös szabadidős programok a továbbiakban is folytatódnak.