Rendkívüli történelemóra a 6. osztályban

Magyarország kora újkori története (1526 – 1790) témakört egy különleges projektórával zártuk.  Az volt a tanuló feladata, hogy válasszon egy időszakot, eseményt és azt mutassa be az ismeretei segítségével, de egy új egyedi formában.
A témák közül közkedvelt volt a török uralom időszaka, a várháborúk csatái és Mária Terézia uralkodása. Születtek papíralapú munkák: plakát Mária Teréziáról, oklevél a nemesi testőrségnek, török-magyar képes szótár, latin nyelvű diploma a várvédőknek, újság a református kollégiumokról. Digitálisan érkezett videó Mária Teréziáról, rajz várháborúról, prezentáció Zrínyi Ilonáról és Thököly Imréről, montázs a dzsámi előtt ülő tanulóról, videótudósítás az egri várból és Mária Terézia rendeleteiről. Elkészült még legóból az egri vár csatája ágyúval és létrákkal. Zárásként még jól is laktunk, mivel török korból ránk maradt édességekkel is készültek a tanulók! Ízletes törökmézet és török sült tejberizst is kóstolhattunk több változatban is! Nagyon jól sikerült témazárás volt!
Köszönöm a szülők és nagyszülők tanulóknak nyújtott segítségét, nélkülük nem lett volna ilyen sikeres a tanóra!

    Sellei Mónika történelemtanár