Rendhagyó történelemóra

2023. március 07-én újra lovaggá avatások történtek a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában. Az 5 osztály egészséges fegyvernökei ünnepélyes lovaggá avatáson vettek részt. A várudvar helyett a tanteremben zajlott az esemény. A fiúk fából, papírkartonból kardot és pajzsot, a lányok királynői koronát készítettek. A szertartáson az ifjúk hűségesküt tettek és a királynők pedig lovaggá ütötték őket. A lovagi élet ünnepét a fotók jól bemutatják.