HATÁRTALANUL! Program HAT-16-01-0519

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskolával együtt nyerte meg a pályázatot 1 161 300 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2016. október 6-9 között valósul meg.
A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában Erdélyben”. Témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.
Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a szabadságszobor és a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra, valamint Déva nevezetességei, a Piski csata. Nagyszebenben az Astra Népi Civilizáció Múzeumának meglátogatása, Segesváron a csata felidézése és a Világörökség részévé nyilvánított történelmi központ megtekintése, tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron a Gyárfás kúria udvarán a körtefa alatt emlékezés Petőfi Sándorra. Szentegyházán a helyi Gyermekfilharmónia előadásában dalok hallgatása. A helyi általános iskola tanulóival megemlékezés 1848-49 hőseiről. Találkozás a híres huszáregyesülettel, akik az őszi hadjárat során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Líceum felkeresése. Gábor Áron szobrának megkoszorúzása. Csíkszeredán, a Mikó várban a Csíki székely múzeumban ismerkedés a székelység történelmével. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékeket keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Szovátán séta a Medve-tó partján, a helyi nevezetességek megtekintése és nemzetiszínű szalagot elhelyezése Petőfi Sándor szobránál. Székelyudvarhelyen nézelődés a nemzet nagyjait ábrázoló szoborparkban, tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Kolozsváron és Nagyváradon emlékhelyek, emléktáblák felkeresése.

bem