Nemzeti összetartozás

Intézményünkben minden évben megemlékeztünk egy pedagógus és néhány tanuló előadásában az iskola tanulói előtt a Nemzeti Összetartozás Napjáról, melyet a magyar országgyűlés iktatott törvénybe 2010-ben. A törvény kimondja, hogy „ A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.” Ez a nap a trianoni békeszerződés aláírásának emléknapja. Ennek nyomán hazánk elveszítette területének több mint kétharmadát és lakosságának majdnem kétharmadát. Az őshonos népesség, akiknek ősei a honfoglalás kora óta itt éltek, más-más államokban találta magát, s velük együtt történelmi és kulturális emlékhelyeink nagy része is. Mindenki siratta és siratja ma is a történelmi Magyarországot és a nagy magyar nemzetet. Sajnos a koronavírus okozta járványhelyzet miatt ebben az évben plakátokkal valamint osztályszinten, illetve a hangos rádión keresztül emlékezünk erre a tragédiára, erősítve az egységes magyar nemzeti tudatot.