Madarak és fák napja

A mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium a Dél – Békés Térség általános iskoláinak rendezett „Madarak és Fák napja” versenyen a Balsaráti Vitus János Általános Iskola I. helyezést ért el. A csapat tagjai: Denucz Katalin 8.b, Fóris Fruzsina 7.o., Mészáros Mihály 8.a és Dusik Márton 5. osztályos tanulók. A komoly tudásanyagot igénylő versenyre becsületesen felkészültek.

A verseny témái

  • a 2019 év fajai: foltos szalamandra, havasi cincér, gólyatöcs, vörösszárnyú keszeg, bronzos vargánya, fogoly, hiúz, kecskerák, magyar zergevirág, Komlosaurus carbonis
  • ásványok, galenit
  • a Körös – Maros Nemzeti Park részterületei: Dévaványai – Ecsegi puszták, Körös – ártér, Kis – Sárrét, Biharugrai halastavak, Bélmegyeri Fás – puszta, Kígyósi – puszta, Kardoskúti – fehértó, Csanádi puszták, Tatársánci ősgyep, Tompapusztai löszgyep
  • a kijelölt fajok ismerete (65 növény és állat)

Felkészítő: Isztinné Szécsényi Tímea

Gratulálunk az elért szép eredményhez!