Filmklub 2/4.

A filmklub 2018. november 26-án megtartott 4. foglalkozásán megtudtuk, hogy a Park 1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén. A Kiskunsági Nemzeti Park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, földtani képződmények, vizeinek megőrzése, ezen értékek tudományos kutatása és oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatása. A Duna-Tisza köze síkvidéki táját a változatos élőhelyek sokasága jellemzi. A Tisza mentén a holtágak, az ártéri erdők, az egykori kubikok és fokok, a Homokhátságon a szélfújta homokbuckások nyílt homoki gyepjei, borókás nyáras erdői, a Turjándikék vízjárta gyepjei, kocsányos-tölgyes erdősztyeppjei, a szikes tavak és szikes puszták és a ma is élő tanyavilág csak a türelmes embereknek mutatja meg igazi titkait.

Képek: https://photos.app.goo.gl/Vu8rrLZ1azwoDdmu9