Fenntartó és tulajdonos változás 2013. január 1-től

„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a köznevelés új rendszerében az ország legnagyobb, s a legszélesebb társadalmi kapcsolatok lehetőségével rendelkező intézménye.

Hivatalunk küldetése a köznevelés állami irányításában az egységes szakmai színvonal biztosítása, amellyel az oktatási rendszer valamennyi szereplőjét támogatjuk.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársai azon dolgoznak, hogy a bizalom, az együttműködés és a szakmai hitelesség fémjelezze az új szervezet egészét. Az első próbatétel, az önkormányzati átadás-átvételi megállapodások megkötése sikeresen teljesült, rekord rövidségű idő alatt közel kétezer  önkormányzattal született megállapodás.

Marekné dr. Pintér Aranka”

http://www.klik.gov.hu/index.html

 

„Megállapodás

2012-10-31 23:03:09  –  dr. Varga Lajos

Hosszú, nehézségekkel szegélyezett út végéhez érkezve megállapodott Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Kisdombegyház Község Önkormányzata, Magyardombegyház Község Önkormányzata a Balsaráti Vitus János Általános Iskola tulajdonjogáról.

A megállapodás értelmében 2013. január 1-től Dombegyház Nagyközség tulajdonába kerül az eddig közösen fenntartott valamennyi közös intézményi ingatlan. A megállapodás szerint Dombegyház lemond tartozások követeléséről, míg a két település vagyonával törleszti tartozását Dombegyház javára.

Egyidejűleg Dombegyház Nagyközség Önkormányzata még a vonatkozó határidő lejárta előtt határozatban jelentette be igényét a Békés Megyei Kormányhivatal felé együttes fenntartásra az intézmény biztonságos működése/működtetése érdekében, a diákok, szülők, intézményi dolgozók valamint a település érdekének megfelelően.

A megállapodások végrehajtására 2012. október-november hónapban kerül sor, a végrehajtás határideje 2012. december 31. 2013. január 1-től Dombegyház egyedül gondoskodik a kizárólagos tulajdon gazdaságos működtetéséről a Nemzeti Köznevelési Törvényben rögzítettek alapján, a XXI. századi színvonalas nevelés-oktatás megvalósítása érdekében.

Dombegyház, 2012. október 31.

Tisztelettel: dr. Varga Lajos polgármester”

http://www.dombegyhaz.hu/