Felhívás a leendő 1. és 5. osztályos tanulók szüleihez

Ezúton értesítem, hogy a nemzeti köznevelési törvény értelmében a szeptemberben induló tanévben gyermeke számára az erkölcstanóra vagy az e helyett választható hit-és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozás része.

Ezzel kapcsolatban az iskolában 2013. április 5-én (péntek) 16:30 órakor tájékoztatót tartunk, ahol az egyházi hitoktatók is jelen lesznek, és a felmerülő kérdésekre válaszolnak.
Kérem Önt, hogy vegyen részt ezen a tájékoztatón!

Sztankovánszki Anna
igazgató