Köszöntő

Szeretettel üdvözlöm Önt intézményünk honlapján!

Kérem, e néhány mondaton keresztül ismerkedjen meg iskolánk múltjával és jelenével!

Pontos adat ugyan nem áll rendelkezésünkre, de településünkön iskola körülbelül a 1850-es évek óta működik. Területi elrendezése szórt, jelenleg is több épületben folyik az oktatás.  Az 1968-as körzetesítés óta Kisdombegyház és Magyardombegyház tanulói bejárók, amit külön iskolabusz rendszerrel és szolgálattal oldunk meg. Intézményünk tágas és rendezett zöldövezeti résszel, valamint különálló sportcsarnokkal rendelkezik.
Épületeink karbantartása pályázatoknak köszönhetően folyamatos. Tanulóink számára napköziotthonos ellátást biztosítunk mind a 8 évfolyamon. Aktív szereplője, szervezője vagyunk településünk kulturális életének.

Pedagógiai alapelveink:

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. A hozott hátrányok lehetőség szerinti csökkentése, megszüntetése.  A szociális, értelmi és érzelmi fejlődés támogatása, az együttnevelési gyakorlat megerősítése. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a
maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
(Paulo Coelho)

Sztankovánszki Anna
intézményvezető

Kérem tekintse meg az intézményről készített ismertetőnket!