Dolgozók

Oktatás:

Sztankovánszki Anna intézményvezető matematika-kémia
Debreczeniné Gál Mónika tanító ember és társ. műv. ter., gyógypedagógus
Dusikné Varga Zsuzsanna tanító természetism. műv. ter.
Fejes Sándorné tanár történelem
Gulyás Imre Gábor tanító testnevelés szakkoll.
Isztinné Szécsényi Tímea tanár, int.vez.helyettes biológia-agrármérnök
Kardosné Korom Éva tanító tanító, óvónő
Kócs Lotti pedagógiai asszisztens
Kőszeginé Mucsi Adrienn tanító pedagógiai asszisztens
Kukláné Megyeri Anita tanító természetismeret műv. ter.
Mag Lászlóné tanító német-mentálhigiéné
Pál Gáborné tanító informatika
Puskás Magdolna tanító, tanár technika
Rusz Tiborné tanító háztartástan
Szekeres Csaba tanár matematika, gépészmérnök
Takács Lajos tanító népművelő
Vargáné Gábor Beatrix tanár történelem-földrajz

Gyesen, gyeden, szülési szabadságon vannak:

 Bajkánné Hegedűs Andrea

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók:

Jasikné Deák Eszter iskolatitkár
Dusik Zoltán rendszergazda
Besenyei Ildikó takarító
Molnár Lajos karbantartó