Alapítvány

Iskolánk alapítványa a Dombegyház Közoktatásáért Alapítvány
Az alapítvány címe: 5836 Dombegyház, Aradi u. 9.Telefon: 68/432-017
Adószám: 18374694-1-04

2013 évi beszámoló és közhasznú jelentés letöltés

Kivonat az alapító okiratból

Az alapítvány célja:

  1. A Dombegyházi Általános Iskola tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő tanulói részére
    • anyagi segítség nyújtása,
    • a tanulmányi-, sport és egyéb versenyeken elért eredményeik díjazása,
    • részükre szociális és jóléti célú támogatás adományozása, valamint
  2. az általános iskola taneszköz-készletének bővítése, korszerűsítése, ezáltal mérsékelni a település kedvezőtlen földrajzi helyzetéből adódó hátrányokat az oktatásügy területén.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben elfogadja az alapítvány célját és szabályzatát.

Az alapítvány célkitűzéseit a pénzadományok mellett egyéb vagyonjuttatással, kedvezményes vagy díjtalan szolgáltatással is lehet támogatni.

Az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek hozzájárulásaikat, befizetéseiket a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Mezőkovácsháza 10402630-26311771-00000000 számlaszámra teljesíthetik.

Az alapítvány és a kuratórium képviselője a kuratórium elnöke.

A kuratórium elnöke: Gerendeli György (Dombegyház, Irányi u. 51.)

Tagjai:

Keresztesné Zabos Annamária
Kerék László
Isztin Béláné
Molnár Lajosné
Kiss Gyuláné
Dani Magdolna
Pántyáné Kerék Anna
Sánta Mihály

Felajánlásaikat köszönettel fogadjuk.