Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása

Az EFOP-1.3.9-17. „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” című pályázatot a Dombegyház Közoktatásáért Alapítvánnyal közösen valósítjuk meg.

Célja, hogy az intézményben tanulók számára tartalmas program lehetőségeket kínáljon a helyi humán erőforrások bevonásával.  Kulcsszerepet töltenek be a projektben az iskolán kívüli szereplők, a családok, a szülők, a helyi civil szervezetek egyaránt. A támogatás 24 hónapra szól, 2019. augusztus 31-ig tart. A programok illeszkednek az iskola pedagógiai programjához, a meglévő hagyományokhoz, de számos újszerű elemet is tartalmaznak.

A rendezvények során a tanulók különböző sporttevékenységeket végezhetnek majd, megismerkedhetnek új mozgásformákkal is. A hagyományőrző programokon keresztül a gyermekek megtapasztalhatják az összetartozás érzését, ápolhatják kulturális örökségeinket. Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan főzőszakkörön, klub foglalkozásokon és előadássorozaton vehetnek részt az érdeklődők. A családi életre nevelés is megjelenik a tevékenységek között, a tudatos pénzügyi magatartás kialakítására törekszünk, újszerű módszerek alkalmazásával. A természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez természetjáró túrák, valamint filmklub megvalósítását tervezzük.  Tehetséges tanulóink fejlesztését önkéntes civil segítők bevonásával erősítjük.  A szülők és az iskola közötti együttműködés támogatása is szorosan kapcsolódik a pályázati tevékenységhez.

A sokszínű, gazdag programok hozzájárulnak a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez, az iskola és partnereinek szorosabb együttműködéséhez. A pályázat lehetővé teszi az iskola eszközkészletének a bővülését, így udvari játékok, mobil hangosítás, sporteszközök beszerzésére is lesz lehetőség.

Örömmel fogadjuk ezt a lehetőséget és köszönjük Simonka György országgyűlési képviselőnknek, valamint a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatójának, Bánki Andrásnak, és a Békéscsabai Tankerületi Központ munkatársainak, akik lehetővé tették számunkra, hogy színesedjenek programjaik, bővüljön eszközkészletünk.

Mag Lászlóné