Idegen nyelvi napok

Immár hagyományosan novemberben kerültek megrendezésre iskolánkban az idegen nyelvi napok. A tanulók a különböző országok kulturális hagyományaival, szokásaival, ételeivel is megismerkedtek. Változatos, élményszerű ismereteket szereztek az IKT eszközök használatával. Rajzokkal örökítették meg a tanultakat, amelyeket német és angol nyelvű információkkal egészítettek ki. Fontos célként valósult meg az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, az önálló ismeretszerzés, a kommunikáció fejlesztése, a szövegértés, a pozitív motiváció erősítése a nyelvtanulásban és a hagyományőrzés. A hét folyamán mindenki nagyon jól érezte magát a változatos feladatok megoldása során.

Puskás Magdolna

Egészséghét

A magyar nyelv napja

Ebben a tanévben a magyar nyelv napjáról tanulóink rendhagyó módon emlékeztek meg. Ezen a napon (november 13-án) szeretnénk ráirányítani a közfigyelmet a magyar nép szellemi-kulturális öröksége és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. Hiszen „minden embernek, így a magyarnak is szíve joga, hogy az anyanyelvét szeresse a legjobban, sőt természetes is, hogy így tesz, hiszen az az egyetlen nyelv, amelyet igazán ismer. Azon a nyelven keresztül ismerte meg a világot és önmagát, és azt a tényt, hogy ő magyar, annak révén élte át nemzete történetét és irodalmát” – írta Tótfalusi István.
Néhány osztály osztályfőnökeikkel különböző módon mutatták be, hogy hogyan használják az anyanyelvüket. Mindezt plakát formájában meg is örökítették. Köszönet a munkájukért!

Répási-Hack Anita

Pályaorientációs nap 2020.11.06.

Iskolánk évek óta részt vesz a Pályaorientációs nap programjaiban. A sikeres pályaválasztáshoz nagyon fontos a széles körű tájékozódás a szakképzésben történt változásokról és a jelenlegi lehetőségekről, szakmákról. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy a tanulók minden életkorban az életkori sajátosságok figyelembevételével ismerkedjenek meg a felnőtt életben választható életpályákkal. A virológiai szabályok betartása mellett az alsó tagozatos osztályok játékos formában, kép-szó párosítással, filmnézéssel, beszélgetéssel ismerkedtek a szakmákkal. Felső tagozaton online felületen lévő Nemzeti Pályaorientációs Portál kisfilmjeivel, kérdőívekkel, önismereti tesztekkel, játékokkal tettek betekintést a tanulók a továbbtanulási lehetőségekről, szakmákról.

A napról készült fotók itt tekinthetők meg: https://photos.app.goo.gl/uk7DAaYrQJB6Xg7t8