Értékelő óra

Az erdélyi kirándulás értékelő óráját Kunágotán, a Bereczki Máté Általános Iskolában tartottuk. A kiránduláson részt vevő hetedik osztályosok és kísérő tanáraik nagy örömmel beszélgettek egymással. A meglátogatott történelmi, földrajzi helyszínekről a tanulók ismeretterjesztő kiselőadásokat tartottak egymásnak. Felelevenítették a külhoni magyarság életéről, szokásairól, hagyományairól szerzett új ismereteiket. Az önként jelentkező tanulók kiselőadásokat és PowerPoint bemutatót tartottak legkedvesebb élményeikből. Nagyon jónak tartotta mindenki a két iskola által közösen szervezett kirándulást. Barátságok szövődtek az út során, amelyek az értékelő szakasz programjaiban tovább mélyültek. Finom tea és szendvicsek mellett kötetlen beszélgetéssel fejeződött be a tartalmas foglakozás.

Kunágota, 2016. október 17.

ertekelo1

ertekelo2

ertekelo3

ertekelo4

Bemutató óra

Az erdélyi kirándulás alkalmával sok élménnyel és hasznos ismerettel gazdagodott minden résztvevő hetedikes tanuló. A következő tanévben is szeretnénk a Határtalanul! pályázatban részt venni, ezért bemutató előadást tartottak a kirándulók és kísérő tanáraik a 6. osztályosoknak a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában. Élményeiket elmesélték, önként jelentkező tanulók saját fényképeiket felhasználva PowerPoint bemutatót tartottak társaiknak, amelyeken kedvenc helyszíneiket és a hozzájuk fűződő történeteket mesélték el. Az élménybeszámolók nagyon jól sikerültek, a két óra jó hangulatban és gyorsan eltelt. Megnézték az összes fényképet és videó részletet is, ami a kiránduláson készült.

Dombegyház, 2016. október 13.

bemutato1

bemutato2

bemutato3

Bábszínházban

2016. október 18-án a Békéscsabai Napsugár Bábszínház első bérletes előadását néztük meg tanulóinkkal. Benedek Elek: A világszép nádszálkisasszony meséjét mutatták be, mely zenekari kísérettel és színvonalas díszlettel, nagy élményt nyújtott a gyerekeknek.
Köszönjük a Dombegyházi Civil Egyesületnek és a dombegyházi Önkormányzatnak, hogy ingyenessé tették számunkra az utazást.

Debreczeniné Gál Mónika

babszinhaz1

babszinhaz2

Beszámoló a tanulmányi kirándulásról

A pályázati támogatásnak köszönhetően 44 dombegyházi és kunágotai hetedikes tanuló 2016. október 6-9-ig megismerkedhetett Székelyföld, Hargita megye történelmi vonatkozású emlékeivel, páratlan természeti értékeivel, az ott élő emberek és iskolás tanulók életével.
2016. október 6-án reggel fél hatkor indultak a Balsaráti Vitus János Általános Iskola 7. osztályos tanulói Kunágotára, ahol a Bereczki Máté Általános Iskola tanulói csatlakoztak hozzájuk és együtt utaztak el Erdélybe, Bem nyomát keresve.
Az első állomás Arad városa volt. Itt megkoszorúzták a Szabadságszobrot, felelevenítették az 1848/49-es szabadságharcról tanultakat. A vesztőhelynél műsorral emlékeztek a 13 aradi vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és a többi hősre. A műsort „A csatában selyem zászlók lobognak…” című dallal, koszorúzással és mécsesek elhelyezésével zárták. Az út során sétáltak Déva várában, megnézték a Magna Curia épületét, Nagyszeben, Segesvár történelmi központját. Tanári kiselőadások hangzottak el a piski, nagyszebeni, segesvári csatákról, a tanulók pedig verseket, balladákat szavaltak. Tisztelegtek a fehéregyházi emlékműnél és Székelykeresztúron, „Petőfi körtefája” alatt. Késő este érkeztek Szentegyházára, ahol elfoglalták szállásukat.
Az ott töltött idő során a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Szentegyházán is megemlékeztek a hősökről, néprajzi múzeumban jártak, népi mesterségekkel ismerkedtek. A helyi Martonffi János Általános Iskola tanulóit ajándékkal lepték meg, baráti futball-mérkőzést játszottak, bepillanthattak az iskola és Haáz Sándor tanár úr révén a Gyermekfilharmónia életébe, aki rendhagyó történelem órát is tartott nekik. Megcsodálhatták az „Őszi hadjárat” felvonulásán a szebbél-szebb huszár ruhákat, huszárdalokat hallgathattak. A Gyermekfilharmónia ünnepi hangversenyén népviseletbe öltözött 150 tagú kórust és zenekart hallgathatták.
Csíkszeredán a Mikó-várban a Csíki Székely múzeum kiállításait és a különleges Makovecz Imre által tervezett templomot, Csíksomlyón a ferences kegytemplomot nézhették meg. Szelykefürdőn a 12 székelykapun áthaladva Orbán Balázs és Farkaslakán Tamási Áron síremlékére szalagot helyeztek el. Nyergestetőn az emlékművet koszorúzták meg, történetét egy helyi székely férfi mesélte el, ami nagyon nagy élmény volt mindenki számára, tanulónk pedig verset mondtak. Korondon a kirakodó vásárban néprajzi emlékeket gyűjtöttek és az ősi fazekasmesterséggel ismerkedtek Józsa János műhelyében. Parajdon pedig a sóbánya hatalmas termeiben sétáltak, kápolnájában énekeltek. Esténként találkozhattak a helyi emberekkel.
Hazafelé Székelyudvarhelyen a szoborparkban megkoszorúzták Bem József mellszobrát, meghallgatták életútját, a Vasszékely szobornál pedig szalagot helyeztek el, kiselőadások hangzottak el. Kolozsváron megkeresték a Petőfi és a Bem emléktáblát, Nagyváradon a Rulikovszky temetőben mécseseket helyeztek el.
A tanulmányi kirándulás során látott, megtapasztalt dolgok bővítették és elmélyítették tanulóink ismereteit, páratlan élménnyel gazdagodott mindenki. Az együtt töltött idő alatt formálódott egyéniségük, erősödtek az egymás közötti barátságok. Kapcsolatot létesítettek a határon túl élő magyarokkal, megismerték életüket, személyes tapasztalatot szereztek a külhoni magyarságról. A nemzeti összetartozás élményét több alkalommal is tapasztalhatták a kirándulás alatt.
A kirándulás ideje: 2016. október 6-9.
Szállás: Szentegyháza, Hargita panzió
Személyszállítás: Kovács János, Battonya
Az utazást támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatással nyert összeg: 1 161 000 Ft
Célcsoport: 44 fő 7. osztályos dombegyházi és kunágotai tanuló
Kísérő tanárok: Sztankovánszki Anna, Fejes Sándorné, Szekeres Csaba, Halász Edit, Tóthné Molnár Erzsébet
Köszönetet mondunk Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának és a napközis konyhának jelentős segítségükért.
szekely
További képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

Bem nyomában

A „Határtalanul” pályázat keretében a hetedik osztályosok négy napos kiránduláson vettek részt Erdélyben. A felejthetetlen utazás pillanatairól készült képek itt láthatók:
http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

szekelyfold

« Régebbi bejegyzések