„Határtalanul!” előkészítő óra

A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola és a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola 7. osztályos tanulói tanulmányi kirándulást előkészítő órán vettek részt Dombegyházon, 2016. szeptember 22-én, délután. A kunágotai iskolások és tanáraik kerékpárral érkeztek és itt ismerkedtek meg egymással.
A Balsaráti Vitus János Általános Iskola intézményvezetője Sztankovánszki Anna köszöntötte az összegyűlt csoportot, intézményvezetőjüket Gazdagné Gál Margitot és kísérő tanáraikat, majd ismertette a megnyert „Bem nyomában Erdélyben” HAT 16-01-0519 pályázat részleteit.
Fejes Sándorné történelem tanár az interaktív táblán bemutatta a szabadságharc erdélyi vonatkozású eseményeit, kiemelve Bem József jelentősebb csatáit. Elemezte a külhoni magyarság létszámát, Románia etnikai összetételét. Képek és térképek kivetítésével megmutatta a történelmi és földrajzi helyszíneket.
Vargáné Gábor Beatrix földrajz tanár Erdély természeti látnivalóival, szépségeivel, mondáival ismertette meg a csoportot.
A tanulók beszámoltak gyűjtőmunkájukról, az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról.

Fotók a találkozóról: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=427

honlapra

HATÁRTALANUL! Program HAT-16-01-0519

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskolával együtt nyerte meg a pályázatot 1 161 300 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2016. október 6-9 között valósul meg.
A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában Erdélyben”. Témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.
Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a szabadságszobor és a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra, valamint Déva nevezetességei, a Piski csata. Nagyszebenben az Astra Népi Civilizáció Múzeumának meglátogatása, Segesváron a csata felidézése és a Világörökség részévé nyilvánított történelmi központ megtekintése, tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron a Gyárfás kúria udvarán a körtefa alatt emlékezés Petőfi Sándorra. Szentegyházán a helyi Gyermekfilharmónia előadásában dalok hallgatása. A helyi általános iskola tanulóival megemlékezés 1848-49 hőseiről. Találkozás a híres huszáregyesülettel, akik az őszi hadjárat során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Líceum felkeresése. Gábor Áron szobrának megkoszorúzása. Csíkszeredán, a Mikó várban a Csíki székely múzeumban ismerkedés a székelység történelmével. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékeket keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Szovátán séta a Medve-tó partján, a helyi nevezetességek megtekintése és nemzetiszínű szalagot elhelyezése Petőfi Sándor szobránál. Székelyudvarhelyen nézelődés a nemzet nagyjait ábrázoló szoborparkban, tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Kolozsváron és Nagyváradon emlékhelyek, emléktáblák felkeresése.

bem

Honismereti előadás és kézműves foglalkozás

2016:09.15.
1_oroshaz
2_oroshaz
3_oroshaz

Kirándulás az óvodásokkal

Az első osztályosok nagy örömmel fogadták az óvodások meghívását egy közös kirándulásra. 2016. szeptember 16-án úti célunk a Szent Kornélia Kápolna volt. A helyszínen Gerendeli György, iskolánk volt tanára röviden elmondta a gyerekeknek a kápolna és a körülötte található halom történetét, majd a kápolna megtekintése következett. A program az óvodások és iskolások közös játékával folytatódott.
A jó hangulatú, mozgásos tevékenységtől megéhezett gyerekek közösen fogyasztották el a friss gyümölcsöt, mellyel az óvoda kedveskedett a kirándulóknak.
A kirándulás alkalmával az első osztályosok beszámoltak óvodás pajtásaiknak eddigi iskolai élményeikről, tapasztalataikról. Köszönjük az óvoda vezetőjének Gyüréné Gerendeli Krisztinának a kirándulás szervezését.

Képek a galériában: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=426&page=1

ovisokkal

Szülői értekezletek

Az őszi szülői értekezletek 16,30-kor kezdődnek, minden osztálynak a saját tantermében.

19-én (hétfő) 2. osztály, 3. osztály

20-án (kedd) 6.a – földrajz terem, és 6. b – biológia terem

21-én (szerda) 4. osztály – magyar terem, és 5. osztály – fizika terem

22-én (csütörtök) 7. osztály – matematika terem és 8. osztály – rajz terem

Kérjük a szülők szíves részvételét!

« Régebbi bejegyzések