Szép füzet verseny

Szeptemberben “Szép füzet” versenyt hirdettünk a gyerekek körében, amelynek eredményét félév és év végén hirdetjük ki. A verseny minden osztály minden tanulóját kihívás elé állította. Az értékeléskor az osztályban tanító pedagógusok nem csak a szépírást, hanem a füzet tisztaságát, a tartalom rendezettségét is figyelembe veszik. Az első félév díjazottjai a mellékelt képeken láthatóak, nekik gratulálunk. Szerencsére volt olyan osztály, ahol 2-3 diák is jutalmat érdemelt. A verseny folytatódik, júniusban ismét értékelés. Reméljük, még több tanuló kap kedvet a pontos, esztétikus füzetvezetéshez.
 
szep_fuzet_00002

szep_fuzet_00001

Együtt szavalt a nemzet

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja

Az évfordulón egy új, nemzeti összetartozást erősítő kezdeményezés indult 2014-ben „Együtt Szaval a Nemzet” címmel. Az idei országos eseményre a Balsaráti is benevezett. Január 22-én 10 órakor együtt szavaltuk el a Szózatot és a Himnusz első versszakát a több mint 800 iskola diákjaival.

A program honlapja: http://www.egyuttszavalanemzet.hu/

A mi iskolánk szavalásáról készült videó itt érhető el (8. perctől a versek):
https://www.youtube.com/watch?v=mWzzJp-cDoI

Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=353
honlapra_szaval

Népköltészetről másképpen

2015. január 16-án második órában a Művelődési Házba indultunk egy rendhagyó irodalomórára a negyedik osztállyal.

Amikor megérkeztünk egy szép népdallal köszöntöttek minket, az énekkarban szerepelt a tanító nénink is, Gombkötő Katalin. Az órán a népköltészetről Gerendeli György beszélt. Óra közben volt szó a népdalokról, amiket el is énekeltek, és a népköltészeti alkotásokról. Azután Gyüre Szidónia felolvasott egy Dombegyházhoz kapcsolódó népmondát, aminek a címe A vasajtó. Gyuri bácsi beszélt népballadákról, ami nekünk újdonság volt. Sőt, egy versszakot el is énekelt nekünk a Kőmíves Kelemenből. Ezután népi hangszereket mutatott, amiket ki is próbálhattunk.

Én nagyon jól éreztem magam, és a népköltészetről a tudásom is bővült.

Kovács Boton 4. osztályos tanuló

További képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=352

cikkhez

Értesítés

Értesítjük a kisdombegyházi és magyardombegyházi diákokat és szüleiket, hogy január 5-én és 6-án (hétfőn és kedden) az iskolabusz nem közlekedik. Az érintett tanulók a Volán járatait vegyék igénybe! A decemberi bérletek január 7-ig érvényesek.