Tankönyvátvétel

Értesítjük a szülőket, hogy a tankönyvosztásra
2013. 09. 02. hétfőn 13:00-16:00 óra között kerül sor.
Ha nem áll módjában ezen a napon átvenni, az alábbi napokon is megteheti:

2013.08.28. szerda: 9:00 – 12:00
2013.08.29. csütörtök: 13:00 – 17:00

A tankönyvcsomag átvételéhez kérjük hozza magával:
a csekkbizonylat fénymásolatát vagy
a tankönyvtámogatásra jogosító igazolás másolata

Gombkötő Katalin
tankönyvfelelős