Referencia-intézményi bemutató órát tartottunk

2012. december 4-én referencia-intézményi bemutató órát tartottunk. Gombkötő Katalin „Hüvelykujjam almafa” című „Jó gyakorlatát” saját osztályára – a 2.b-re – adaptálta Mag Lászlóné.
A nyolc órakor kezdődő bemutató órán Rozika tanító néni azt a célt tűzte ki, hogy az osztályában tanuló sajátos nevelési igényű diákok időbeli-térbeli tájékozódását fejlessze.
Ennek érdekében tanulócsoportokat alakított ki, s a gyermekeket egyéni, képességeiknek megfelelő feladatokkal látta el. A gyakorlatok palettája színes volt: helyes ejtési, kommunikációs, logikai, kézügyességi, koordinációs feladatok egyaránt szerepeltek rajta. Ez a változatosság azt eredményezte, hogy a tanuló figyelme nem lankadt, órai munkájuk végig aktív volt. A tanórát a meghívottak és a gyermekek is elégedetten zárták, s mindenki örült a szép könyvjelzőnek is, amely majd erre az órára emlékezteti őket.
A vendégeket következő napirendi pontként pedig a bemutató óra megbeszélése, és egy kis megvendégelés várta.
Rozika tanító néninek és lelkes kis csapatának ez úton is köszönetet mondunk az élvezetes, szakmailag is rendhagyó bemutató óráért!

Kovalcsik Ágnes