Nemzeti Összetartozás Napja

Intézményünkben június 4-én megemlékezést tartottunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A magyar országgyűlés 2010-ben iktatta törvénybe. Mire emlékezünk ekkor? Ez a nap 1920. június 4-e, a trianoni békeszerződés aláírásának a napja.
Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia részeként vett részt az első világháborúban a vesztesek oldalán. A győztesek semmibe véve a népek önrendelkezési jogát, hatalmas területeket és magyar ajkú lakosságot szakítottak el Magyarországtól. A trianoni béke nyomán hazánk elveszítette területének több mint kétharmadát, lakosságának majdnem kétharmadát.

„Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar,
A Kárpátok védték, ha jött a zivatar.”

Az őshonos magyar népesség a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, s vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeink nagy része is. A békekonferenciát nem érdekelte, hogy milyen mérhetetlen igazságtalanság történik Magyarországgal (földrajzi és gazdasági egység; hazánk századokon át megvédte a tőlünk nyugatra élő népeket a tatár, török pusztítástól; családokat, rokonokat, barátokat szakítottak el egymástól). Magyarország 1920. június 4-én gyászba borult, megkondultak a harangok és Trianon ellenes plakátok jelentek meg. Mindenki siratta és siratja ma is a történelmi Magyarországot és a nagy magyar nemzetet.
A Nemzeti Összetartozás Napja tanúságtétel arról, hogy bárhol éljünk magyarok, egy nemzet vagyunk.
„Van ki nem feledi, honnan jön, hová tart,
Nem hagyja kiölni magából a magyart!”

A gyerekek csendben és tisztelettel hallgatták a megemlékezést.

Fejes Sándorné

non