Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!

A témanapon iskolánk valamennyi tanulója részt vett. Célja a magyarság, a Kárpát-medence magyar lakta területeinek megismerése. A tanulók osztályonként választottak egy – egy témát, projektmunkában rajzokat, plakátokat, prezentációt készítettek; versrészleteket, dalokat, népi játékokat, mondókákat, kikiáltókat tanultak; népmesékkel és legendákkal ismerkedtek. A 4. órában pedig összegyűltünk a tornacsarnokban és megnéztük sorban minden osztály kis előadását. Közös énekléssel zártuk ezt az igazán tartalmas napot.

1.o.: Népi játékokkal ismerkedtek meg. A dalos játékokat be is mutatták. Nemzeti színű zászlót készítettek és színezőket ragasztottak fel a közösen elkészített plakátra.

2.o.: Az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó mondókákat tanultak. Plakátot készítettek a témával kapcsolatos színezőkből.

3.o.: Székelyföldet választották témájuknak. Korondi mintás kerámiákat színeztek, kirakodóvásárt készítettek belőle, vásári kikiáltóval kínálták azokat. Egy székelykapu előtt a Gyilkos-tó legendáját mesélték el, valamint székely népdalt énekeltek.

4.o.: Kossuth Lajos életéhez, tevékenységéhez kötődő képekkel, rajzokkal készítették projektmunkájukat. A bemutatón a „Kossuth Lajos táborában” c. dalt énekelték.

5.o.: Petőfi Sándorról beszélgettek, színeztek, rajzoltak. Összeállították a vele kapcsolatos műsorukat.

6.a.: A székely nép eredetével ismerkedtek. Tanulótársaiknak elénekelték a „Székely himnuszt” és megismertették őket a keletkezésének körülményeivel.

6.b : Azokkal a magyar költőkkel, írókkal, történelmi személyekkel ismerkedtek meg, akik a mai Magyarország területén kívül születtek vagy haltak hősi halált. Elénekelték a „Gábor Áron rézágyúja” c. dalt és elmondták a „Nélküled” c. verset.

7.o.: Témájuk természetesen a tanulmányi kirándulás volt, plakátot készítettek, kivetítették azokat a történelmi és földrajzi helyeket, nevezetességeket, emlékhelyeket, ahol jártak. Egy erdélyi népdal éneklésével zárták élménybeszámolójukat.

8.o.: Ady Endre versei közül a hazaszeretetről szólóakkal ismerkedtek, megbeszélték a szimbólumokat. Tablót és prezentációt készítettek a költő szülőhelyéről.

Fotók: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=434

temanap_hatartalanul