Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A HAT-19-01, a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, HAT-19-01-0651 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett pályázatot a Bethlen Gábor Alap Bizottsága nyertes pályázatnak minősítette, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola 19 tanulóra nyerte meg a pályázatot 1 655 700 Ft összegben. Célja, a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartása és ápolása. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, fakultatív előkészítő óra, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. Az 5 napos kirándulás 2018. október 2-6. között valósul meg.

A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában, Erdélyben!”. Hasonlóan az előző év tanulmányi kirándulásához – témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.

Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg: Aradon a magyar tagozatos Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozatos diákjainak a meglátogatása, a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra. Déva várának megtekintése. Segesváron a csata felidézése, Fehéregyházán tisztelgés a Petőfi emlékműnél. Székelykeresztúron megemlékezés a híres körtefa alatt Petőfi Sándorra. Szentegyházán a híres huszáregyesület felvonulásának megtekintése, akik az „Őszi hadjárat” során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Madarasi Hargita megmászása, mely a székelyek „szent hegye”. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékek keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóvidék megtekintése. Székelyudvarhelyen tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Séta a Tordai hasadékban, megismerve kialakulását, élővilágát. A Békás-szoros és a Gyilkos-tó, Erdély egyik legcsodálatosabb látványosságainak felfedezése.

A kirándulás ideje: 2019. október 2-6.
Szállás: Székelyudvarhely, Hintó Panzió
Személyszállítás: CSICSI TOURS, Békéscsaba
Támogatással nyert összeg: 1 198 600 Ft
Célcsoport: 19 fő 7. osztályos tanuló
Kísérő tanárok: Fejes Sándorné, Puskás Magdolna

Isztinné Szécsényi Tímea