Köszöntő

Szeretettel üdvözlöm Önt intézményünk honlapján!

Kérem, e néhány mondaton keresztül ismerkedjen meg iskolánk múltjával és jelenével!

Pontos adat ugyan nem áll rendelkezésünkre, de településünkön iskola körülbelül a 1850-es évek óta működik. Területi elrendezése szórt, jelenleg is több épületben folyik az oktatás.  Az 1968-as körzetesítés óta Kisdombegyház és Magyardombegyház tanulói bejárók, amit külön iskolabusz rendszerrel és szolgálattal oldunk meg. Intézményünk tágas és rendezett zöldövezeti résszel, valamint különálló sportcsarnokkal rendelkezik.
Épületeink karbantartása folyamatos, 2009-ben valósult meg a legutóbbi, nagyobb léptékű felújítás. Tanulóink számára napköziotthonos ellátást biztosítunk mind a 8 évfolyamon. Aktív szereplője, szervezője vagyunk településünk kulturális életének.

Pedagógiai alapelveink:

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. A hozott hátrányok lehetőség szerinti csökkentése, megszüntetése.  A szociális, értelmi és érzelmi fejlődés támogatása, az együttnevelési gyakorlat megerősítése. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

“Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a
maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
(Paulo Coelho)

Sztankovánszki Anna
igazgató

Kérem tekintse meg az intézményről készített ismertetőnket!