Életpálya

Dr. Iszályné Hegedűs Anna Mária

Tanulmányait szülőfalujában, Dombegyházon kezdte, majd az iskolái elvégzése után itt kezdett el dolgozni. Egy évig óvónőként, majd tanítói diplomája megszerzése után osztálytanítóként folytatta munkáját. Negyven éves pályafutása során mindig jól tudott együtt dolgozni a kollégáival, ezért lett egy idő után az alsós munkaközösség vezetője.

Iskolánk 2015-ben elnyerte a Minősített Referenciaintézmény címet, amely elismeréshez ő is nagyban hozzájárult. Tapasztalatát, tudását szívesen adta át a fiataloknak, a szülőkkel is megtalálta a közös hangot. Volt tanítványai szeretettel emlékeznek rá.

Pedagógusnap alkalmából 2016. június 1-jén Balog Zoltán miniszter kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Németh László díjban részesítette. Az elismeréssel Marika Dombegyház jó hírét növelte.

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén nyugdíjba vonulása alkalmából a négy évtizedes pedagógusi munkássága elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.

Marika elmondta, hogy az elért eredmények nemcsak az ő sikerei, hanem a munkatársai, a tantestület közös sikere is egyben. Nagy tisztelettel gondol elődeire is. Kívánja, hogy minden kedves kollégája élje át azt az örömöt, amelyet ő érzett a díjak átvételekor. Merítsenek erőt az ő példájából további munkájukhoz. Büszke arra, hogy ennek a kis falunak, Dombegyháznak a nevét vihette a fővárosba. Ősztől ugyan már nyugdíjba vonul, de továbbra is támogatja az iskolát, segíti a kollégák munkáját.

Kívánunk neki tartalmas, boldog nyugdíjas éveket, és ehhez jó egészséget!

marika