Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!

A témanapon iskolánk valamennyi tanulója részt vett. Célja a magyarság, a Kárpát-medence magyar lakta területeinek megismerése. A tanulók osztályonként választottak egy – egy témát, projektmunkában rajzokat, plakátokat, prezentációt készítettek; versrészleteket, dalokat, népi játékokat, mondókákat, kikiáltókat tanultak; népmesékkel és legendákkal ismerkedtek. A 4. órában pedig összegyűltünk a tornacsarnokban és megnéztük sorban minden osztály kis előadását. Közös énekléssel zártuk ezt az igazán tartalmas napot.

1.o.: Népi játékokkal ismerkedtek meg. A dalos játékokat be is mutatták. Nemzeti színű zászlót készítettek és színezőket ragasztottak fel a közösen elkészített plakátra.

2.o.: Az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó mondókákat tanultak. Plakátot készítettek a témával kapcsolatos színezőkből.

3.o.: Székelyföldet választották témájuknak. Korondi mintás kerámiákat színeztek, kirakodóvásárt készítettek belőle, vásári kikiáltóval kínálták azokat. Egy székelykapu előtt a Gyilkos-tó legendáját mesélték el, valamint székely népdalt énekeltek.

4.o.: Kossuth Lajos életéhez, tevékenységéhez kötődő képekkel, rajzokkal készítették projektmunkájukat. A bemutatón a „Kossuth Lajos táborában” c. dalt énekelték.

5.o.: Petőfi Sándorról beszélgettek, színeztek, rajzoltak. Összeállították a vele kapcsolatos műsorukat.

6.a.: A székely nép eredetével ismerkedtek. Tanulótársaiknak elénekelték a „Székely himnuszt” és megismertették őket a keletkezésének körülményeivel.

6.b : Azokkal a magyar költőkkel, írókkal, történelmi személyekkel ismerkedtek meg, akik a mai Magyarország területén kívül születtek vagy haltak hősi halált. Elénekelték a „Gábor Áron rézágyúja” c. dalt és elmondták a „Nélküled” c. verset.

7.o.: Témájuk természetesen a tanulmányi kirándulás volt, plakátot készítettek, kivetítették azokat a történelmi és földrajzi helyeket, nevezetességeket, emlékhelyeket, ahol jártak. Egy erdélyi népdal éneklésével zárták élménybeszámolójukat.

8.o.: Ady Endre versei közül a hazaszeretetről szólóakkal ismerkedtek, megbeszélték a szimbólumokat. Tablót és prezentációt készítettek a költő szülőhelyéről.

Fotók: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=434

temanap_hatartalanul

 

Értékelő óra

Az erdélyi kirándulás értékelő óráját Kunágotán, a Bereczki Máté Általános Iskolában tartottuk. A kiránduláson részt vevő hetedik osztályosok és kísérő tanáraik nagy örömmel beszélgettek egymással. A meglátogatott történelmi, földrajzi helyszínekről a tanulók ismeretterjesztő kiselőadásokat tartottak egymásnak. Felelevenítették a külhoni magyarság életéről, szokásairól, hagyományairól szerzett új ismereteiket. Az önként jelentkező tanulók kiselőadásokat és PowerPoint bemutatót tartottak legkedvesebb élményeikből. Nagyon jónak tartotta mindenki a két iskola által közösen szervezett kirándulást. Barátságok szövődtek az út során, amelyek az értékelő szakasz programjaiban tovább mélyültek. Finom tea és szendvicsek mellett kötetlen beszélgetéssel fejeződött be a tartalmas foglakozás.

Kunágota, 2016. október 17.

ertekelo1

ertekelo2

ertekelo3

ertekelo4

Bemutató óra

Az erdélyi kirándulás alkalmával sok élménnyel és hasznos ismerettel gazdagodott minden résztvevő hetedikes tanuló. A következő tanévben is szeretnénk a Határtalanul! pályázatban részt venni, ezért bemutató előadást tartottak a kirándulók és kísérő tanáraik a 6. osztályosoknak a Balsaráti Vitus János Általános Iskolában. Élményeiket elmesélték, önként jelentkező tanulók saját fényképeiket felhasználva PowerPoint bemutatót tartottak társaiknak, amelyeken kedvenc helyszíneiket és a hozzájuk fűződő történeteket mesélték el. Az élménybeszámolók nagyon jól sikerültek, a két óra jó hangulatban és gyorsan eltelt. Megnézték az összes fényképet és videó részletet is, ami a kiránduláson készült.

Dombegyház, 2016. október 13.

bemutato1

bemutato2

bemutato3

Beszámoló a tanulmányi kirándulásról

A pályázati támogatásnak köszönhetően 44 dombegyházi és kunágotai hetedikes tanuló 2016. október 6-9-ig megismerkedhetett Székelyföld, Hargita megye történelmi vonatkozású emlékeivel, páratlan természeti értékeivel, az ott élő emberek és iskolás tanulók életével.
2016. október 6-án reggel fél hatkor indultak a Balsaráti Vitus János Általános Iskola 7. osztályos tanulói Kunágotára, ahol a Bereczki Máté Általános Iskola tanulói csatlakoztak hozzájuk és együtt utaztak el Erdélybe, Bem nyomát keresve.
Az első állomás Arad városa volt. Itt megkoszorúzták a Szabadságszobrot, felelevenítették az 1848/49-es szabadságharcról tanultakat. A vesztőhelynél műsorral emlékeztek a 13 aradi vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és a többi hősre. A műsort „A csatában selyem zászlók lobognak…” című dallal, koszorúzással és mécsesek elhelyezésével zárták. Az út során sétáltak Déva várában, megnézték a Magna Curia épületét, Nagyszeben, Segesvár történelmi központját. Tanári kiselőadások hangzottak el a piski, nagyszebeni, segesvári csatákról, a tanulók pedig verseket, balladákat szavaltak. Tisztelegtek a fehéregyházi emlékműnél és Székelykeresztúron, „Petőfi körtefája” alatt. Késő este érkeztek Szentegyházára, ahol elfoglalták szállásukat.
Az ott töltött idő során a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Szentegyházán is megemlékeztek a hősökről, néprajzi múzeumban jártak, népi mesterségekkel ismerkedtek. A helyi Martonffi János Általános Iskola tanulóit ajándékkal lepték meg, baráti futball-mérkőzést játszottak, bepillanthattak az iskola és Haáz Sándor tanár úr révén a Gyermekfilharmónia életébe, aki rendhagyó történelem órát is tartott nekik. Megcsodálhatták az „Őszi hadjárat” felvonulásán a szebbél-szebb huszár ruhákat, huszárdalokat hallgathattak. A Gyermekfilharmónia ünnepi hangversenyén népviseletbe öltözött 150 tagú kórust és zenekart hallgathatták.
Csíkszeredán a Mikó-várban a Csíki Székely múzeum kiállításait és a különleges Makovecz Imre által tervezett templomot, Csíksomlyón a ferences kegytemplomot nézhették meg. Szelykefürdőn a 12 székelykapun áthaladva Orbán Balázs és Farkaslakán Tamási Áron síremlékére szalagot helyeztek el. Nyergestetőn az emlékművet koszorúzták meg, történetét egy helyi székely férfi mesélte el, ami nagyon nagy élmény volt mindenki számára, tanulónk pedig verset mondtak. Korondon a kirakodó vásárban néprajzi emlékeket gyűjtöttek és az ősi fazekasmesterséggel ismerkedtek Józsa János műhelyében. Parajdon pedig a sóbánya hatalmas termeiben sétáltak, kápolnájában énekeltek. Esténként találkozhattak a helyi emberekkel.
Hazafelé Székelyudvarhelyen a szoborparkban megkoszorúzták Bem József mellszobrát, meghallgatták életútját, a Vasszékely szobornál pedig szalagot helyeztek el, kiselőadások hangzottak el. Kolozsváron megkeresték a Petőfi és a Bem emléktáblát, Nagyváradon a Rulikovszky temetőben mécseseket helyeztek el.
A tanulmányi kirándulás során látott, megtapasztalt dolgok bővítették és elmélyítették tanulóink ismereteit, páratlan élménnyel gazdagodott mindenki. Az együtt töltött idő alatt formálódott egyéniségük, erősödtek az egymás közötti barátságok. Kapcsolatot létesítettek a határon túl élő magyarokkal, megismerték életüket, személyes tapasztalatot szereztek a külhoni magyarságról. A nemzeti összetartozás élményét több alkalommal is tapasztalhatták a kirándulás alatt.
A kirándulás ideje: 2016. október 6-9.
Szállás: Szentegyháza, Hargita panzió
Személyszállítás: Kovács János, Battonya
Az utazást támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatással nyert összeg: 1 161 000 Ft
Célcsoport: 44 fő 7. osztályos dombegyházi és kunágotai tanuló
Kísérő tanárok: Sztankovánszki Anna, Fejes Sándorné, Szekeres Csaba, Halász Edit, Tóthné Molnár Erzsébet
Köszönetet mondunk Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának és a napközis konyhának jelentős segítségükért.
szekely
További képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

Bem nyomában

A “Határtalanul” pályázat keretében a hetedik osztályosok négy napos kiránduláson vettek részt Erdélyben. A felejthetetlen utazás pillanatairól készült képek itt láthatók:
http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

szekelyfold

« Régebbi bejegyzések Újabb bejegyzések »