Bem nyomában

A “Határtalanul” pályázat keretében a hetedik osztályosok négy napos kiránduláson vettek részt Erdélyben. A felejthetetlen utazás pillanatairól készült képek itt láthatók:
http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

szekelyfold

“Határtalanul!”

Fakultatív előkészítő tevékenység – ismerkedés, barátkozás

Szeptember 26-án hétfőn, közös programot szerveztünk a dombegyházi 7. osztályosokkal a „Határtalanul!” pályázat keretében.
A dombegyházi tanulók biciklivel jöttek el Kunágotára. Mikor megérkeztek kicsit beszélgettünk majd elindultunk a temetőbe, ahol megkoszorúztuk Bereczki Máté síremlékét.
Gábor Laci bácsi mesélt iskolánk névadójáról és Bem tábornok kapcsolatáról.
Ezt követően átmentünk a Művelődési házba. Itt még több érdekességet tudhattunk meg Kunágota múltjáról. A dombegyházi gyerekek megtekintették a helytörténeti kiállítást. Eközben mi előkészültünk a feladatokhoz, melyeket a tanáraink állítottak össze. A vendégeinkkel közösen oldottuk meg ezeket és izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A program közös uzsonnával zárult.
Újra találkozni fogunk a kiránduláson, amit mindenki izgatottan vár.

Borzási Evelin 7. b osztályos tanuló
Bereczki Máté Általános Iskola Kunágota

Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=428

kunagota

„Határtalanul!” előkészítő óra

A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola és a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola 7. osztályos tanulói tanulmányi kirándulást előkészítő órán vettek részt Dombegyházon, 2016. szeptember 22-én, délután. A kunágotai iskolások és tanáraik kerékpárral érkeztek és itt ismerkedtek meg egymással.
A Balsaráti Vitus János Általános Iskola intézményvezetője Sztankovánszki Anna köszöntötte az összegyűlt csoportot, intézményvezetőjüket Gazdagné Gál Margitot és kísérő tanáraikat, majd ismertette a megnyert „Bem nyomában Erdélyben” HAT 16-01-0519 pályázat részleteit.
Fejes Sándorné történelem tanár az interaktív táblán bemutatta a szabadságharc erdélyi vonatkozású eseményeit, kiemelve Bem József jelentősebb csatáit. Elemezte a külhoni magyarság létszámát, Románia etnikai összetételét. Képek és térképek kivetítésével megmutatta a történelmi és földrajzi helyszíneket.
Vargáné Gábor Beatrix földrajz tanár Erdély természeti látnivalóival, szépségeivel, mondáival ismertette meg a csoportot.
A tanulók beszámoltak gyűjtőmunkájukról, az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról.

Fotók a találkozóról: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=427

honlapra

HATÁRTALANUL! Program HAT-16-01-0519

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskolával együtt nyerte meg a pályázatot 1 161 300 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2016. október 6-9 között valósul meg.
A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában Erdélyben”. Témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.
Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a szabadságszobor és a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra, valamint Déva nevezetességei, a Piski csata. Nagyszebenben az Astra Népi Civilizáció Múzeumának meglátogatása, Segesváron a csata felidézése és a Világörökség részévé nyilvánított történelmi központ megtekintése, tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron a Gyárfás kúria udvarán a körtefa alatt emlékezés Petőfi Sándorra. Szentegyházán a helyi Gyermekfilharmónia előadásában dalok hallgatása. A helyi általános iskola tanulóival megemlékezés 1848-49 hőseiről. Találkozás a híres huszáregyesülettel, akik az őszi hadjárat során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Líceum felkeresése. Gábor Áron szobrának megkoszorúzása. Csíkszeredán, a Mikó várban a Csíki székely múzeumban ismerkedés a székelység történelmével. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékeket keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Szovátán séta a Medve-tó partján, a helyi nevezetességek megtekintése és nemzetiszínű szalagot elhelyezése Petőfi Sándor szobránál. Székelyudvarhelyen nézelődés a nemzet nagyjait ábrázoló szoborparkban, tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Kolozsváron és Nagyváradon emlékhelyek, emléktáblák felkeresése.

bem

Újabb bejegyzések »