Határtalanul! – fakultatív előkészítő tevékenység

Az előkészítő szakaszban a tanulmányi kiránduláson résztvevő diákok kooperatív módszerrel gyűjtőmunkát végeztek az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról és a szabadságharcról. Ezután a tematikus témához kapcsolódóan vetélkedőn vettek részt, melyen csoportonként be is mutatták munkáikat és egy totót oldottak meg.

Isztinné Szécsényi Tímea

Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT-18-01-0342

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola 20 tanulóra nyerte meg a pályázatot 1 198 600 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2018. október 4-7. között valósul meg.

A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában, Erdélyben”. Hasonlóan az előző év tanulmányi kirándulásához – témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.

Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a magyar tagozatos Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozatos diákjainak a meglátogatása, a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra. Déva várának megtekintése. Segesváron a csata felidézése, Fehéregyházán tisztelgés a Petőfi emlékműnél. Székelykeresztúron megemlékezés a híres körtefa alatt Petőfi Sándorra. Szentegyházán a híres huszáregyesület felvonulásának megtekintése, akik az „Őszi hadjárat” során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Madarasi Hargita megmászása, mely a székelyek „szent hegye”. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékek keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Székelyudvarhelyen tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Séta a Tordai hasadékban, megismerve kialakulását, élővilágát.

A kirándulás ideje: 2018. október 4-7.
Szállás: Székelyudvarhely, Hintó Panzió
Személyszállítás: CSICSI TOURS, Békéscsaba
Az utazást támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Támogatással nyert összeg: 1 198 600 Ft
Célcsoport: 20 fő 7. osztályos tanuló
Kísérő tanárok: Fejes Sándorné, Kukláné Megyeri Anita

Isztinné Szécsényi Tímea

 

Határtalanul – tanulmányi kirándulás 2017

Határtalanul

Az idén ismét témanap keretében ismerkedtek a tanulók a magyarság, a Kárpát-medence magyar lakta területeinek jellegzetességeivel. Az osztályok választottak egy-egy témát, ezt projektmunkában feldolgozták, versrészleteket, dalokat, népi játékokat, mondókákat, kikiáltókat tanultak, népmesékkel és legendákkal ismerkedtek. Majd a 4. órában iskolánk valamennyi tanulója, és a meghívott vendégek  összegyűltek a tornacsarnokban, ahol megnézték az osztályok néhány perces bemutatóit.

Isztinné Szécsényi Tímea

Képek az eseményről: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=461

Határtalanul! Bemutató óra

A tanulmányi kiránduláson részt vett 7. osztályos tanulók bemutató órát tartottak a 6. osztályosoknak, akik a következő évben, nyerő pályázat esetén, elutazhatnak Erdélybe. Csoportosan és egyénileg is készítettek bemutató előadásokat, meséltek élményeikről társaiknak, akik figyelmesen hallgatták az élménybeszámolókat. Elmondták, hogy rengeteg tapasztalattal gazdagodtak, sok mindent megtanultak, amire korábban nem is gondoltak.

Isztinné Szécsényi Tímea

« Régebbi bejegyzések Újabb bejegyzések »