„Határtalanul!” – fakultatív előkészítő tevékenység

Az előkészítő szakaszban a tanulmányi kiránduláson résztvevő diákok kooperatív módszerrel gyűjtőmunkát végeztek az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról és a szabadságharcról. Tablót készítettek róla. Ezután a tematikus témához kapcsolódóan vetélkedőn vettek részt, melyen csoportonként be is mutatták munkáikat és egy totót oldottak meg.
Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=457

„Határtalanul!”- előkészítő foglalkozás

Tanári prezentációk kerültek bemutatásra. Fejes Sándorné történelemtanár bemutatta Bem József jelentősebb csatáit. Ismertette a tanulmányi kirándulás programját. A tanulók diagramok elemzésével megismerkedtek a külhoni magyarság létszámával, etnikai összetételével. Képek és térképek kivetítésével láthatták a történelmi és földrajzi helyszíneket. Vargáné Gábor Beatrix földrajztanár a földrajzi vonatkozású, Isztinné Szécsényi Tímea a biológiai vonatkozású részeket emelte ki. A kísérő tanárok felhívták a figyelmet a toleráns és kooperatív viselkedés szabályaira.

HATÁRTALANUL! program – HAT-17-01-2017-00335

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola 28 tanulóra nyerte meg a pályázatot 1 555 315 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2017. október 5-8. között valósul meg.

A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában, Erdélyben”. Hasonlóan az előző év tanulmányi kirándulásához – témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.

Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a magyar tagozatos Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozatos diákjainak a meglátogatása, a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra. Déva várának megtekintése. Segesváron a csata felidézése, Fehéregyházán tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron megemlékezés a híres körtefa alatt Petőfi Sándorra. Szentegyházán a híres huszáregyesület felvonulásának megtekintése, akik az „Őszi hadjárat” során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. A Madarasi Hargita megmászása, mely a székelyek „szent hegye”. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékek keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Székelyudvarhelyen tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Séta a Tordai hasadékban, megismerve kialakulását, élővilágát. Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeum megtekintése.

HATÁRTALANUL – tanulmányi kirándulás

Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL!

A témanapon iskolánk valamennyi tanulója részt vett. Célja a magyarság, a Kárpát-medence magyar lakta területeinek megismerése. A tanulók osztályonként választottak egy – egy témát, projektmunkában rajzokat, plakátokat, prezentációt készítettek; versrészleteket, dalokat, népi játékokat, mondókákat, kikiáltókat tanultak; népmesékkel és legendákkal ismerkedtek. A 4. órában pedig összegyűltünk a tornacsarnokban és megnéztük sorban minden osztály kis előadását. Közös énekléssel zártuk ezt az igazán tartalmas napot.

1.o.: Népi játékokkal ismerkedtek meg. A dalos játékokat be is mutatták. Nemzeti színű zászlót készítettek és színezőket ragasztottak fel a közösen elkészített plakátra.

2.o.: Az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó mondókákat tanultak. Plakátot készítettek a témával kapcsolatos színezőkből.

3.o.: Székelyföldet választották témájuknak. Korondi mintás kerámiákat színeztek, kirakodóvásárt készítettek belőle, vásári kikiáltóval kínálták azokat. Egy székelykapu előtt a Gyilkos-tó legendáját mesélték el, valamint székely népdalt énekeltek.

4.o.: Kossuth Lajos életéhez, tevékenységéhez kötődő képekkel, rajzokkal készítették projektmunkájukat. A bemutatón a „Kossuth Lajos táborában” c. dalt énekelték.

5.o.: Petőfi Sándorról beszélgettek, színeztek, rajzoltak. Összeállították a vele kapcsolatos műsorukat.

6.a.: A székely nép eredetével ismerkedtek. Tanulótársaiknak elénekelték a „Székely himnuszt” és megismertették őket a keletkezésének körülményeivel.

6.b : Azokkal a magyar költőkkel, írókkal, történelmi személyekkel ismerkedtek meg, akik a mai Magyarország területén kívül születtek vagy haltak hősi halált. Elénekelték a „Gábor Áron rézágyúja” c. dalt és elmondták a „Nélküled” c. verset.

7.o.: Témájuk természetesen a tanulmányi kirándulás volt, plakátot készítettek, kivetítették azokat a történelmi és földrajzi helyeket, nevezetességeket, emlékhelyeket, ahol jártak. Egy erdélyi népdal éneklésével zárták élménybeszámolójukat.

8.o.: Ady Endre versei közül a hazaszeretetről szólóakkal ismerkedtek, megbeszélték a szimbólumokat. Tablót és prezentációt készítettek a költő szülőhelyéről.

Fotók: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=434

temanap_hatartalanul

 

« Régebbi bejegyzések Újabb bejegyzések »