Beszámoló a tanulmányi kirándulásról

A pályázati támogatásnak köszönhetően 28 hetedikes tanuló 2017. október 5-8-ig megismerkedhetett Székelyföld, Hargita megye történelmi vonatkozású emlékeivel, páratlan természeti értékeivel, az ott élő emberek és iskolás tanulók életével.
2017. október 5-én reggel hat órakor indultak a Balsaráti Vitus János Általános Iskola 7. osztályos tanulói Aradra, ahol az Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozatos tanulóinak adták elő a vértanúk tiszteletére összeállított műsorukat. A vesztőhelynél is műsorral emlékeztek a 13 aradi vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és a többi hősre. A műsort dallal, koszorúzással és mécsesek elhelyezésével zárták. Az út során felmásztak Déva várához, megcsodálták a felejthetetlen panorámát. Út közben tanári kiselőadások hangzottak el a piski, nagyszebeni, segesvári csatákról, a tanulók pedig verseket, balladákat szavaltak. Tisztelegtek a fehéregyházi emlékműnél. Késő este érkeztek Székelyudvarhelyre, ahol elfoglalták szállásukat.
Az ott töltött idő során megismerkedtek a környék nevezetességeivel. Szentegyházáról traktorral indulva megmászták a „székelyek szent hegyét”, a Madarasi-Hargitát, saját bőrükön érezhették a hőmérséklet csökkenését, saját szemükkel látták a növényzeti övek váltakozását a hegyvidéki éghajlaton. Székelykeresztúron, a Gyárfás kúria udvarán Petőfi körtefája alatt elszavalták az „Egy gondolat bánt engemet” című versét.
Szentegyházán megcsodálhatták az „Őszi hadjárat” felvonulásán a szebbnél-szebb huszár ruhákat, huszárdalokat hallgathattak. Szelykefürdőn a 12 székelykapun áthaladva Orbán Balázs, Farkaslakán Tamási Áron síremlékére szalagot helyeztek el. Nyergestetőn az emlékművet koszorúzták meg, verset mondtak, elénekelték a „Székely himnuszt”. Korondon a kirakodó vásárban néprajzi emlékeket gyűjtöttek. Parajdon pedig a sóbánya hatalmas termeiben sétáltak. Székelyudvarhelyen a szoborparkban megkoszorúzták Bem József mellszobrát, meghallgatták életútját, a Vasszékely szobornál pedig szalagot helyeztek el, kiselőadások hangzottak el.
Hazafelé Erdély egyik legszebb kirándulóhelyén túráztak, a Tordai-hasadékban. Megcsodálták a monumentális sziklafalakat, megfigyelték a karsztképződményeket. Nagyszalontán megtekintették Arany János szülőházát.
A tanulmányi kirándulás során látott, megtapasztalt dolgok bővítették és elmélyítették tanulóink ismereteit, felejthetetlen élménnyel gazdagodott mindenki. Az együtt töltött idő alatt formálódott egyéniségük, erősödtek az egymás közötti barátságok. Kapcsolatot létesítettek a határon túl élő magyarokkal, megismerték életüket, személyes tapasztalatot szereztek a külhoni magyarságról. A nemzeti összetartozás élményét több alkalommal is tapasztalhatták a kirándulás alatt.

A kirándulás ideje: 2017. október 5-8.
Szállás: Székelyudvarhely, Hintó Panzió
Személyszállítás: CSICSI TOURS, Békéscsaba
Az utazást támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Támogatással nyert összeg: 1 555 315 Ft
Célcsoport: 28 fő 7. osztályos tanuló
Kísérő tanárok: Fejes Sándorné, Isztinné Szécsényi Tímea, Vargáné Gábor Beatrix

Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=458

„Határtalanul!” – fakultatív előkészítő tevékenység

Az előkészítő szakaszban a tanulmányi kiránduláson résztvevő diákok kooperatív módszerrel gyűjtőmunkát végeztek az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról és a szabadságharcról. Tablót készítettek róla. Ezután a tematikus témához kapcsolódóan vetélkedőn vettek részt, melyen csoportonként be is mutatták munkáikat és egy totót oldottak meg.
Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=457

„Határtalanul!”- előkészítő foglalkozás

Tanári prezentációk kerültek bemutatásra. Fejes Sándorné történelemtanár bemutatta Bem József jelentősebb csatáit. Ismertette a tanulmányi kirándulás programját. A tanulók diagramok elemzésével megismerkedtek a külhoni magyarság létszámával, etnikai összetételével. Képek és térképek kivetítésével láthatták a történelmi és földrajzi helyszíneket. Vargáné Gábor Beatrix földrajztanár a földrajzi vonatkozású, Isztinné Szécsényi Tímea a biológiai vonatkozású részeket emelte ki. A kísérő tanárok felhívták a figyelmet a toleráns és kooperatív viselkedés szabályaira.

HATÁRTALANUL! program – HAT-17-01-2017-00335

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola 28 tanulóra nyerte meg a pályázatot 1 555 315 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2017. október 5-8. között valósul meg.

A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában, Erdélyben”. Hasonlóan az előző év tanulmányi kirándulásához – témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.

Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a magyar tagozatos Aurel Vlaicu Általános Iskola magyar tagozatos diákjainak a meglátogatása, a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra. Déva várának megtekintése. Segesváron a csata felidézése, Fehéregyházán tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron megemlékezés a híres körtefa alatt Petőfi Sándorra. Szentegyházán a híres huszáregyesület felvonulásának megtekintése, akik az „Őszi hadjárat” során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. A Madarasi Hargita megmászása, mely a székelyek „szent hegye”. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékek keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Székelyudvarhelyen tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Séta a Tordai hasadékban, megismerve kialakulását, élővilágát. Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeum megtekintése.

HATÁRTALANUL – tanulmányi kirándulás

« Régebbi bejegyzések