Dolgozók

Oktatás:

Sztankovánszki Anna igazgató matematika-kémia
Bujáki Zoltán tanár fizika
Debreczeniné Gál Mónika tanító ember és társ. műv. ter., gyógypedagógus
Dusikné Varga Zsuzsanna tanító természetism. műv. ter.
Fejes Sándorné tanár történelem
Kukláné Megyeri Anita tanító ember és természet szakkoll.
Gulyás Imre Gábor tanító testnevelés szakkoll.
Dr. Iszályné Hegedűs Anna Mária tanító pedagógiai szakkoll.
Isztinné Szécsényi Tímea tanár, ig. helyettes biológia-agrármérnök
Kardosné Korom Éva tanító tanító, óvónő
Király Lászlóné tanár magyar
Rusz Tiborné tanító háztartástan
Mag Lászlóné tanító német-mentálhigiéné
Bajkánné Hegedűs Andrea tanító napközi
Pál Gáborné tanító informatika
Puskás Magdolna tanító, tanár technika szakkollégium
Szekeres Csaba tanár matematika, gépészmérnök
Takács Lajos tanító népművelő
Kócs Lotti gyógyp. aszisztens
Vargáné Gábor Beatrix tanár történelem-földrajz

Gyesen, gyeden, szülési szabadságon vannak:

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók:

Lehoczki Krsjak Jánosné iskolatitkár
Dusik Zoltán rendszergazda
Kiss Józsefné takarító
Molnár Lajos karbantartó
Papp Erzsébet takarító