A papírgyűjtés eredménye

I.          6. o.        1037 kg
II.        8. o.          487 kg
III.       3. o.          421 kg
IV.        5. o.         307 kg
V.         7. o.         207 kg
VI.        2. o.         206 kg
VII.      4. o.          175 kg
VIII.     1. o.           94 kg

Hon- és népismeret

A 6. osztály hon- és népismeret órán a Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület néprajzi gyűjteményét tekintette meg. A hon- és népismeret tantárgy lehetőséget ad arra, hogy a tanulás folyamatában a gyerekek megismerjék nemzeti értékeinket, kulturális örökségünket, a népi kultúra gazdag világát. Az Egyesületnek a lehetőséget, Fejes Sándorné tanárnőnek a kedves bemutatást köszönjük. Sok új és érdekes ismerettel és történettel lettek gazdagabbak a gyerekek.

Sellei Mónika

A Csodák Palotájában

2021. október 4-én a nyolcadik osztályosoknak lehetőségük nyílt pár órát eltölteni Budapesten a Csodák Palotájában. Az épületben rengeteg különleges játékot próbálhattak ki, akár az interaktív asztalokon is. Meghallgathatták, mit érzékel egy magzat az anyaméhben, találkozhattak a legnagyobb tudósokkal, új ismereteket szerezhettek a világűrről, próbára tehették a vizuális memóriájukat, problémamegoldó, koncentráló képességüket. Végül csoportosan részt vettek a Richter Gedeon teremben tartott érdekes laborfoglalkozáson.

 

Vendégségben a rendőrségen

A nyolcadik osztályosoknak az idén fontos döntést kell meghozniuk: hol folytassák tovább tanulmányaikat? Szinte naponta kapják az ajánlatokat a középiskoláktól. 2021. október 7-én a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon járt az osztály, ahol a kapitányság munkatársai mutatták be a rendőrség épületét, a rendőri pályát, az ő szerteágazó, érdekes munkájukat. A gyerekek közül többen kedvet kaptak ahhoz, hogy a rendőri pályát válasszák.