Karácsonyi üdvözlet

Meghívó

Hóvárépítés

Az iskola udvara a másodikos gyerekek fürge kezeinek köszönhetően pillanatok alatt „építési területté” alakult. Valamennyien a hóvárépítési verseny résztvevői voltak. Kiscsoportokban gyúrták, hordták és formázták a havat.  Nagyon igyekeztek, hogy  nagy és erős építményekkel töltsék meg az udvart. A hó sajnos nem tapadt megfelelően, de ez nem szegte kedvüket, ötletes megoldásokkal hidalták át az építési nehézségeket. A gyerekek nagyon örömmel dolgoztak  a hóalkotásokon.

Mag Lászlóné

Referencia-intézményi bemutató órát tartottunk

2012. december 4-én referencia-intézményi bemutató órát tartottunk. Gombkötő Katalin „Hüvelykujjam almafa” című „Jó gyakorlatát” saját osztályára – a 2.b-re – adaptálta Mag Lászlóné.
A nyolc órakor kezdődő bemutató órán Rozika tanító néni azt a célt tűzte ki, hogy az osztályában tanuló sajátos nevelési igényű diákok időbeli-térbeli tájékozódását fejlessze.
Ennek érdekében tanulócsoportokat alakított ki, s a gyermekeket egyéni, képességeiknek megfelelő feladatokkal látta el. A gyakorlatok palettája színes volt: helyes ejtési, kommunikációs, logikai, kézügyességi, koordinációs feladatok egyaránt szerepeltek rajta. Ez a változatosság azt eredményezte, hogy a tanuló figyelme nem lankadt, órai munkájuk végig aktív volt. A tanórát a meghívottak és a gyermekek is elégedetten zárták, s mindenki örült a szép könyvjelzőnek is, amely majd erre az órára emlékezteti őket.
A vendégeket következő napirendi pontként pedig a bemutató óra megbeszélése, és egy kis megvendégelés várta.
Rozika tanító néninek és lelkes kis csapatának ez úton is köszönetet mondunk az élvezetes, szakmailag is rendhagyó bemutató óráért!

Kovalcsik Ágnes

Hóemberépítés

2012. dec. 12.-én izgalmas kihívás előtt álltak a felsős osztályok. Vajon ki építi a legszebb, a legnagyobb hóembert az iskola udvarára! A terület igazságos felosztása után, megkezdődött az a 40 perces kemény munka, melynek eredményeként az intézmény udvarát szebbnél szebb hóemberek díszítették. Mindegyik osztály igazi csapatként viselkedett s ez meg is látszik az eredményeken.
5. o. Legtermészetesebb hóember
6. o. Legkreatívabb hóember
7. o. Legnagyobb hóember
8. o. Legszebb hóember

További képek a galériában.

« Régebbi bejegyzések