Beszámoló a tanulmányi kirándulásról

A pályázati támogatásnak köszönhetően 44 dombegyházi és kunágotai hetedikes tanuló 2016. október 6-9-ig megismerkedhetett Székelyföld, Hargita megye történelmi vonatkozású emlékeivel, páratlan természeti értékeivel, az ott élő emberek és iskolás tanulók életével.
2016. október 6-án reggel fél hatkor indultak a Balsaráti Vitus János Általános Iskola 7. osztályos tanulói Kunágotára, ahol a Bereczki Máté Általános Iskola tanulói csatlakoztak hozzájuk és együtt utaztak el Erdélybe, Bem nyomát keresve.
Az első állomás Arad városa volt. Itt megkoszorúzták a Szabadságszobrot, felelevenítették az 1848/49-es szabadságharcról tanultakat. A vesztőhelynél műsorral emlékeztek a 13 aradi vértanúra, gróf Batthyány Lajosra és a többi hősre. A műsort „A csatában selyem zászlók lobognak…” című dallal, koszorúzással és mécsesek elhelyezésével zárták. Az út során sétáltak Déva várában, megnézték a Magna Curia épületét, Nagyszeben, Segesvár történelmi központját. Tanári kiselőadások hangzottak el a piski, nagyszebeni, segesvári csatákról, a tanulók pedig verseket, balladákat szavaltak. Tisztelegtek a fehéregyházi emlékműnél és Székelykeresztúron, „Petőfi körtefája” alatt. Késő este érkeztek Szentegyházára, ahol elfoglalták szállásukat.
Az ott töltött idő során a környék nevezetességeivel ismerkedtek. Szentegyházán is megemlékeztek a hősökről, néprajzi múzeumban jártak, népi mesterségekkel ismerkedtek. A helyi Martonffi János Általános Iskola tanulóit ajándékkal lepték meg, baráti futball-mérkőzést játszottak, bepillanthattak az iskola és Haáz Sándor tanár úr révén a Gyermekfilharmónia életébe, aki rendhagyó történelem órát is tartott nekik. Megcsodálhatták az „Őszi hadjárat” felvonulásán a szebbél-szebb huszár ruhákat, huszárdalokat hallgathattak. A Gyermekfilharmónia ünnepi hangversenyén népviseletbe öltözött 150 tagú kórust és zenekart hallgathatták.
Csíkszeredán a Mikó-várban a Csíki Székely múzeum kiállításait és a különleges Makovecz Imre által tervezett templomot, Csíksomlyón a ferences kegytemplomot nézhették meg. Szelykefürdőn a 12 székelykapun áthaladva Orbán Balázs és Farkaslakán Tamási Áron síremlékére szalagot helyeztek el. Nyergestetőn az emlékművet koszorúzták meg, történetét egy helyi székely férfi mesélte el, ami nagyon nagy élmény volt mindenki számára, tanulónk pedig verset mondtak. Korondon a kirakodó vásárban néprajzi emlékeket gyűjtöttek és az ősi fazekasmesterséggel ismerkedtek Józsa János műhelyében. Parajdon pedig a sóbánya hatalmas termeiben sétáltak, kápolnájában énekeltek. Esténként találkozhattak a helyi emberekkel.
Hazafelé Székelyudvarhelyen a szoborparkban megkoszorúzták Bem József mellszobrát, meghallgatták életútját, a Vasszékely szobornál pedig szalagot helyeztek el, kiselőadások hangzottak el. Kolozsváron megkeresték a Petőfi és a Bem emléktáblát, Nagyváradon a Rulikovszky temetőben mécseseket helyeztek el.
A tanulmányi kirándulás során látott, megtapasztalt dolgok bővítették és elmélyítették tanulóink ismereteit, páratlan élménnyel gazdagodott mindenki. Az együtt töltött idő alatt formálódott egyéniségük, erősödtek az egymás közötti barátságok. Kapcsolatot létesítettek a határon túl élő magyarokkal, megismerték életüket, személyes tapasztalatot szereztek a külhoni magyarságról. A nemzeti összetartozás élményét több alkalommal is tapasztalhatták a kirándulás alatt.
A kirándulás ideje: 2016. október 6-9.
Szállás: Szentegyháza, Hargita panzió
Személyszállítás: Kovács János, Battonya
Az utazást támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatással nyert összeg: 1 161 000 Ft
Célcsoport: 44 fő 7. osztályos dombegyházi és kunágotai tanuló
Kísérő tanárok: Sztankovánszki Anna, Fejes Sándorné, Szekeres Csaba, Halász Edit, Tóthné Molnár Erzsébet
Köszönetet mondunk Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának és a napközis konyhának jelentős segítségükért.
szekely
További képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

Bem nyomában

A “Határtalanul” pályázat keretében a hetedik osztályosok négy napos kiránduláson vettek részt Erdélyben. A felejthetetlen utazás pillanatairól készült képek itt láthatók:
http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=429

szekelyfold

“Határtalanul!”

Fakultatív előkészítő tevékenység – ismerkedés, barátkozás

Szeptember 26-án hétfőn, közös programot szerveztünk a dombegyházi 7. osztályosokkal a „Határtalanul!” pályázat keretében.
A dombegyházi tanulók biciklivel jöttek el Kunágotára. Mikor megérkeztek kicsit beszélgettünk majd elindultunk a temetőbe, ahol megkoszorúztuk Bereczki Máté síremlékét.
Gábor Laci bácsi mesélt iskolánk névadójáról és Bem tábornok kapcsolatáról.
Ezt követően átmentünk a Művelődési házba. Itt még több érdekességet tudhattunk meg Kunágota múltjáról. A dombegyházi gyerekek megtekintették a helytörténeti kiállítást. Eközben mi előkészültünk a feladatokhoz, melyeket a tanáraink állítottak össze. A vendégeinkkel közösen oldottuk meg ezeket és izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A program közös uzsonnával zárult.
Újra találkozni fogunk a kiránduláson, amit mindenki izgatottan vár.

Borzási Evelin 7. b osztályos tanuló
Bereczki Máté Általános Iskola Kunágota

Képek: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=428

kunagota

„Határtalanul!” előkészítő óra

A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola és a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola 7. osztályos tanulói tanulmányi kirándulást előkészítő órán vettek részt Dombegyházon, 2016. szeptember 22-én, délután. A kunágotai iskolások és tanáraik kerékpárral érkeztek és itt ismerkedtek meg egymással.
A Balsaráti Vitus János Általános Iskola intézményvezetője Sztankovánszki Anna köszöntötte az összegyűlt csoportot, intézményvezetőjüket Gazdagné Gál Margitot és kísérő tanáraikat, majd ismertette a megnyert „Bem nyomában Erdélyben” HAT 16-01-0519 pályázat részleteit.
Fejes Sándorné történelem tanár az interaktív táblán bemutatta a szabadságharc erdélyi vonatkozású eseményeit, kiemelve Bem József jelentősebb csatáit. Elemezte a külhoni magyarság létszámát, Románia etnikai összetételét. Képek és térképek kivetítésével megmutatta a történelmi és földrajzi helyszíneket.
Vargáné Gábor Beatrix földrajz tanár Erdély természeti látnivalóival, szépségeivel, mondáival ismertette meg a csoportot.
A tanulók beszámoltak gyűjtőmunkájukról, az 1849. október 6-án kivégzett vértanúkról.

Fotók a találkozóról: http://www.balsarati.hu/galeria/thumbnails.php?album=427

honlapra

HATÁRTALANUL! Program HAT-16-01-0519

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében, nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címmel. A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola a társpályázó kunágotai Bereczki Máté Általános Iskolával együtt nyerte meg a pályázatot 1 161 300 Ft összegben. A pályázat előkészítő és értékelő szakaszának programelemei az egész tanévre kiterjednek, amiben előkészítő óra, vetélkedő, bemutató előadás, értékelő óra, témanap szerepelnek. A 4 napos kirándulás 2016. október 6-9 között valósul meg.
A tanulmányi kirándulás címe: „Bem nyomában Erdélyben”. Témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Célja a szabadságharc eseményeinek felelevenítése, elmélyítése; helyszíneinek felkeresése Bem nyomában; a nemzeti összetartozás erősítése, külhoni magyar közösségekkel kapcsolatfelvétel; helyszíni megemlékezések, koszorúzások; a történelmi helyszínekhez és a szabadságharchoz kötődő írók, költők életútján, művein keresztül a tanulók ismereteinek bővítése; a székely népművészet iránti érdeklődésük felkeltése; a Kárpát- medence természeti értékeinek megfigyelése.
Tanulmányi kirándulásunk témája a következő programelemek során valósulnak meg. Aradon a szabadságszobor és a vesztőhely felkeresése, emlékezés a vértanúkra, valamint Déva nevezetességei, a Piski csata. Nagyszebenben az Astra Népi Civilizáció Múzeumának meglátogatása, Segesváron a csata felidézése és a Világörökség részévé nyilvánított történelmi központ megtekintése, tisztelgés a turulmadaras honvédemlékműnél. Székelykeresztúron a Gyárfás kúria udvarán a körtefa alatt emlékezés Petőfi Sándorra. Szentegyházán a helyi Gyermekfilharmónia előadásában dalok hallgatása. A helyi általános iskola tanulóival megemlékezés 1848-49 hőseiről. Találkozás a híres huszáregyesülettel, akik az őszi hadjárat során erdélyi toborzó körutat elevenítik fel. A Líceum felkeresése. Gábor Áron szobrának megkoszorúzása. Csíkszeredán, a Mikó várban a Csíki székely múzeumban ismerkedés a székelység történelmével. Nyergestetőn az emlékmű megkoszorúzása, mely a ”székelyföldi Thermopülai”, itt vívta a szabadságharc egyik utolsó csatáját egy maroknyi székely. Szejkefürdőn a székelykapuk megcsodálása, tisztelgés Orbán Balázs síremlékénél. Farkaslakán Tamási Áron sírjának felkeresése. Korondon néprajzi emlékeket keresése. Parajdon Áprily Lajosra emlékezés és a híres sóbarlang felkeresése. Szovátán séta a Medve-tó partján, a helyi nevezetességek megtekintése és nemzetiszínű szalagot elhelyezése Petőfi Sándor szobránál. Székelyudvarhelyen nézelődés a nemzet nagyjait ábrázoló szoborparkban, tisztelgés a Vasszékely bronzszobor és Bem József honvédtábornok mellszobra előtt. Kolozsváron és Nagyváradon emlékhelyek, emléktáblák felkeresése.

bem

« Régebbi bejegyzések